Tên mẫu : MHFB 001 Giải thích :  Contept giải trí, màu sắc hướng tới đối...