Tên mẫu :

MHNT003

Giải thích : 

Contept tươi sáng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Nội dung triển khai thiên về các danh mục sản phẩm và các chương trình khuyến mãi.

Phù hợp ngành hàng :

Giải pháp minh họa phù hợp với các nhãn hàng và thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng, giúp cho khách hàng thấy được giá trị và vai trò quan trọng  của sản phầm.

  • Gia đình

Phù hợp đối tượng :

  • Thế hệ X
  • thể hệ Y

Các dạng minh họa : 

  • Giới thiệu sản phẩm 
  • Chương trình khuyến mãi 
  • Các sự kiện đặc biệt 
  • Chia sẻ khác
  • Video các chương trình đặc biệt

  • Video các chương trình khuyến mãi

  • Video giới thiệu sản phẩm