Tên mẫu : MHDL 001 Giải thích :  Contept dễ thương, màu sắc tươi tắn phù...