Tên mẫu : MH009 Giải thích :  Contept mà xanh lục bảo sang trọng, tinh tế....