Tên mẫu : MHDL 002 Giải thích :  Contept dễ thương, màu sắc  phù hợp với...